FORSIDE OM OSS PRISER TIMEBESTILLING VIKARORDNING
Legekontorene Skagen 12, 4006 Stavanger, Telefon 51 89 51 61 - Fax 51 52 67 76

Ettersom vi er to leger på vårt kontor er det svært sjelden at vi har helt stengt. Stort sett vikarierer vi for hverandre når det er nødvendig. Vi har også et samarbeid med flere andre fastleger i distriktet, slik at våre pasienter alltid har et tilbud.

Legekart vikar

På forsiden av vår hjemmeside, på vår besøksadresse og på vår telefonsvarer vil det bli gitt beskjed om hvem man skal kontakte dersom legekontoret en sjelden gang skulle være helt stengt. Det er da viktig å vite at vikarordningen kun omfatter øyeblikkelig hjelp - kan problemstillingen vente så skal den vente til vi er tilbake!

Dersom det er stor pågang på vårt legekontor avlaster legene av og til hverandre ved å fordele pasienter seg i mellom - dersom det er enkle og konkrete problemstillinger. Dette unngår du ved timebestilling.