FORSIDE OM OSS PRISER TIMEBESTILLING VIKARORDNING

Ettersom vi er to leger på vårt kontor er det svært sjelden at vi har helt stengt. Stort sett vikarierer vi for hverandre når det er nødvendig. Vi har også et samarbeid med flere andre fastleger i distriktet, slik at våre pasienter alltid har et tilbud.

Legekart vikar

På forsiden av vår hjemmeside, på vår besøksadresse og på vår telefonsvarer vil det blir gitt beskjed om hvem man skal kontakte dersom legekontoret en sjelden gang skulle være helt stengt. Det er da viktig å vite at vikarordningen kun omfatter øyeblikkelig hjelp - kan det vente så bestill heller time når vi er tilbake!

Dersom det er stor pågang på vårt legekontor avlaster legene av og til hverandre ved å fordele pasienter seg i mellom - dersom det er enkle og konkrete problemstillinger. Dette unngår du ved timebestilling.

Dr. Kåre Reiten
Nedre Holmegt 30
95909060

Trykk for kart

Dr. Hege Høivik
nedre holmegt 30
95909060

Trykk for kart

navn
adr
tlf

Trykk for kart

navn

adr

Trykk for kart

Legekontorene Skagen 12, 4006 Stavanger, Telefon 51 89 51 61 - Fax 51 52 67 76