FORSIDE OM OSS PRISER TIMEBESTILLING VIKARORDNING
 

 

  Den Norske Legeforening
Vårt kontor er en del av fastlegeordningen og dersom du er på våre lister vil din konsultasjon bli delvis subsidiert av HELFO. I praksis betyr det at en standard konsultasjon oftest medfører en egenandel på kroner 202. Barn under 17 år går gratis.
 

Ofte vil det komme et tillegg i egenandelen, som ved feks prøvetakning eller henvisning. Dersom man ikke gjør opp for seg på stedet vil faktura bli ettersendt fra egnet selskap - med gebyr.

 

Spesifikt jobber vi etter takstene som til en hver tid er forhandlet frem av den norske legeforeningen. Oversikt kan du finne her.

 

 

 

Det er verd å merke seg at noen typer legeerklæringer IKKE dekkes av det norske helsevesenet, heller ikke reguleres av Legeforeningen og må betales av pasienten i sin helhet. Under følger våre priser på de vanligste av disse.

 

Legeerklæring for færerkort: 800,- dersom diabetes foreligger 1000,- Petroleumssertifikater/erklæring utføres ikke lenger hos oss Enkle legeerklæringer for fravær/reiseavbrudd etc 150,-

 

Dessuten har vi sett oss nødt til å sendre regning til pasienten som ikke møter til bestilt time, dersom de ikke avbestiller innen 24 timer før konsultasjonen. Det blir da regnet standard konsultasjonsgebyr pluss girogebyr.

 
Legekontorene Skagen 12, 4006 Stavanger, Telefon 51 89 51 61 - Fax 51 52 67 76