FORSIDE OM OSS PRISER TIMEBESTILLING VIKARORDNING


På Legekontorene Skagen finner du to hyggelige fastleger med hver sin pasientliste. Dersom du har valgt en av oss som fastlege kan du bruke disse sidene til ? bestille time.

Vi tar selvsagt i mot øyeblikkelig hjelp / akutte problemstillinger uten timebestilling, men dersom din henvendelse kan vente, foretrekker vi at du bestiller time - da får vi også bedre tid til å høre om ditt problem.

Vi mottar ikke henvendelser per email eller fax. Vi tar heller ikke i mot henvendelser fra pasienter som ikke står på våre lister, dersom det ikke dreier seg om vikariering for våre kolleger.

webphone

Du kan bytte fastlege her: https://tjenester.nav.no/minfastlege

Eller ringe tlf 810 59 500

FERIEAVVIKLING:
Vi gjør oppmerksom på at kontoret har helt stengt i uke 28 og 29, altså fra 8.-21.juli.

Vår vikar uke 28 er Dag Rune Østhus, Kannikbakken 6, tlf 51 91 88 50.
Våre vikarer uke 29 er Stavanger Legesenter, Lagårdsveien 91, tlf 51 52 51 52.

All behov for øyeblikkelig hjelp utover dette må rettes til Stavanger Legevakt.

Vær vennlig å ikke bry våre vikarer dem med problemstillinger som kan vente til vi har åpent - dvs 22. juli.

NYHETSBULLETIN

E-resept og elektronisk timebestilling, samt flere andre elektroniske løsninger er nå tilgjengelig. Dette inkluderer administrative meldinger uten medisinske problemstillinger som krever legevurdering.

Vennligst bruk våre E-tjenester i størst mulig grad dersom du har mulighet for dette! Da hjelper du oss med å gjøre telefontilgjengeligheten bedre, det er viktig når det virkelig gjelder og for dem som ikke mestrer teknologi så godt.

Vi er i ferd med å oppdatere vårt telefonsystem. Det vil få køfunksjon med tilbakering - vi håper det vil oppleves som en stor forbedring for alle!

Du bør så fort som mulig registrere deg elektronisk, slik at vi kan nå deg med prøvesvar og liknende. Dette krever ditt samtykke på www.besøklegen.no

Legekontorene Skagen 12, 4006 Stavanger, Telefon 51 89 51 61 - Fax 51 52 67 76